StartWiadomość dnia Wiadomości

18 mln zł na 3 lata w programie pomocy częstochowskim rodzinom

Na działanie w tym celu w budżecie przewidziano ponad 18 mln złotych.

Mówi Iwona Borysiuk, wicedyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie. Główne cele programu to: poprawa funkcjonowania rodziny, wspieranie rodziców czy pomoc dla rodzin z dzieckiem z niepełnosprawnością. Pracownicy opieki społecznej wspierać mają też rozwój pieczy zastępczej w Częstochowie. Potrzebujemy w mieście przede wszystkim więcej rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka…

Program przyjęty właśnie przez Radę Miasta adresowany jest do rodzin z dziećmi zagrożonych kryzysem i w kryzysie, biologicznych rodzin, rodzin zastępczych i dzieci przebywających w pieczy zastępczej. Aktywność na tym polu to też największe wyzwanie dla częstochowskiego MOPS-u.

Dodaje Iwona Borysiuk, wicedyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Program w kolejnych 3 latach ma też pomagać usamodzielniającym się wychowankom oraz młodzieży z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym. Rozmawiał Mariusz Osyra.

Zostaw komentarz