Radio Jura Home

Gramy dla Was od 10 lat • Częstochowa 93.8 FM Słuchaj Online Facebook YouTube Twitter

Kilka tysięcy maseczek dla Stowarzyszenia Pomoc na Dłoni przekazali funkcjonariusze z Aresztu Śledczego w Częstochowie

Facebook Twitter

Maseczki zostały uszyte przez skazanych w ramach programów resocjalizacyjnych. Docelowo maseczki trafią do częstochowskiego Caritas, mówi ppor. Maria Warzecha - rzecznik prasowy Dyrektora Aresztu Śledczego w Częstochowie.

W ramach wspólnej akcji Ministerstwa Sprawiedliwości i Służby Więziennej, opatrzonej hashtagiem #resortsprawiedliwościpomaga, funkcjonariusze aresztu śledczego w Częstochowie przekazali 5 tysięcy maseczek dla Stowarzyszenia Pomoc na Dłoni. To nie pierwsza pomoc aresztu w walce z koronawirusem. W minionym roku przekazaliśmy ponad 2500 dla policjantów Garnizonu Śląskiego. Zaangażowaliśmy osadzonych w ramach programów resocjalizacyjnych do szycia maseczek ochronnych, które trafią do osób potrzebujących.

Akcja pomocy #ResortSprawidlwiosciPomaga jest prowadzona już od niespełna roku w odpowiedzi na sytuację pandemiczną w Polsce. Tylko w województwie śląskim Służba Więzienna przekazała dotąd ponad 130 tys. maseczek, które trafiły m.in. do śląskich policjantów, strażaków, rodzin górniczych, podopiecznych domów pomocy społecznej, szpitali, hospicjów i mieszkańców województw.

Stowarzyszenie Pomoc Na Dłoni ma swoją siedzibę ma przy ul. Dąbkowskiego 19 / 1 w Częstochowie i w celach działania ma m.in.: udzielanie pomocy w sytuacjach kryzysowych dzieciom, młodzieży i rodzinom; ochronę zdrowia oraz upowszechnianie kultury fizycznej i sportu; podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów, w tym udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej, socjoterapeutycznej dzieciom i młodzieży z grup ryzyka oraz ich rodzicom; tworzenie i prowadzenie młodzieżowych grup liderskich działających na terenie szkól i placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz w społeczności lokalnej; wspieranie finansowe, rzeczowe osób, a w szczególności dzieci i młodzież i ich rodzin wymagających pomocy medycznej.

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj