Radio Jura Home

Gramy dla Was od 10 lat • Częstochowa 93.8 FM Słuchaj Online Facebook YouTube Twitter

14 czerwca – Dziś Światowy Dzień Krwiodawcy

Facebook Twitter

Nie ma się czego obawiać, cała procedura odbywa się z zachowaniem wszystkich zasad reżimu sanitarnego. 14 czerwca w kalendarzu - dziś Światowy Dzień Krwiodawcy. Krajowa Izba Skarbowa przypomina przy okazji o możliwości odliczenia przez honorowych dawców krwi darowizn na cele krwiodawstwa.

Rozliczając PIT możesz odliczyć wartość faktycznie przekazanej darowizny, nie więcej jednak niż 6 % dochodu/przychodu (limit dotyczy łącznie wszystkich odliczanych darowizn). Jeśli oddajesz bezpłatnie krew, osocze lub inne składniki krwi, możesz skorzystać z przysługującej ulgi podatkowej i odliczyć w rocznym zeznaniu podatkowym przekazaną darowiznę na cele krwiodawstwa.
Wysokość darowizny powinna być udokumentowana zaświadczeniem z jednostki organizacyjnej, która realizuje zadania w zakresie pobierania krwi. Zaświadczenie takie może wydać np. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. Znajdziemy w nim ilość bezpłatnie oddanej krwi lub jej składników.

– wyjaśnia rzecznika śląskiej KAS Michał Kasprzak. Jak jest kwota odliczenia?

W przypadku darowizn na cele krwiodawstwa odliczeniu podlega wysokość ekwiwalentu pieniężnego za pobraną krew lub jej składniki. Wysokość przysługującej rekompensaty znajdziesz w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 6 lutego 2017 r. w sprawie określenia rzadkich grup krwi, rodzajów osocza i surowic diagnostycznych, których uzyskanie wymaga przed pobraniem krwi lub jej składników wykonania zabiegu uodpornienia dawcy lub innych zabiegów, oraz wysokości rekompensaty.

Kwotę przekazanej darowizny, kwotę możliwego odliczenia ulgi z tytułu oddania krwi oraz dane obdarowanego (nazwę oraz adres) wykazujemy w załączniku PIT/O, który należy dołączyć do zeznania rocznego, tłumaczy Michał Kasprzak. Szczegóły znajdziecie też w naszym portalu.

 

Przykład

W roku podatkowym podatnik nieodpłatnie oddał 1,6 litra krwi oraz 2 litry osocza.

Zarówno za oddanie krwi jak i osocza przysługuje ta sama stawka przeliczeniowa w wysokości 130 zł za 1 litr. Zatem wartość oddanej krwi to 1,6 litra x 130 zł = 208 zł, a oddanego osocza 2 litry x 130 zł = 260 zł. Zatem wartość darowizny przekazanej na cele krwiodawstwa wynosi 468 zł.

 

W jaki sposób odliczyć darowiznę?

Darowiznę odlicza się:

· w trakcie roku podatkowego przy obliczaniu zaliczek na podatek przez podatników osiągających dochody z działalności gospodarczej oraz z najmu, dzierżawy, które podlegają opodatkowaniu przy zastosowaniu skali podatkowej lub przy obliczaniu miesięcznego (kwartalnego) ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych,

oraz

· po zakończenia roku podatkowego w zeznaniu podatkowym PIT-36, PIT-37 lub PIT-28.

 

Gdzie wykazać darowiznę?

Przysługującą ulgę za oddanie krwi wpisujemy w części B załącznika w pozycji 15 (podatnik) lub 16 (małżonek). Natomiast informacje o całej wartości przekazanej darowizny i danych obdarowanego (jednostki organizacyjnej realizującej zadania w zakresie pobierania krwi) powinniśmy wpisać w części D załącznika PIT/O.

 

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj