StartWiadomość dnia Wiadomości

100 tysięcy złotych dla każdej dzielnicy Myszkowa w ramach budżetu obywatelskiego

Gotowy formularz wraz z listą poparcia przez co najmniej 25 mieszkańców danej dzielnicy, można złożyć osobiście w magistracie, przesłać listownie lub drogą elektroniczną.

Każdy mieszkaniec Myszkowa, który ukończył 16 rok życia i ma pomysł na realizację zadania we własnej dzielnicy może złożyć wniosek. Formularz jest dostępny na naszej stronie internetowej www.miastomyszkow.pl w zakładce „Mieszkańcy” oraz w Biurze Podawczym Urzędu Miasta ( pokój nr 2). Gotowy formularz wraz z listą poparcia przez co najmniej 25 mieszkańców danej dzielnicy, można złożyć:

– listownie na adres: Urząd Miasta Myszków, ul. Kościuszki 26, 42-300 Myszków z adnotacją na  kopercie „Budżet Partycypacyjny”,
– osobiście w Urzędzie Miasta w Biurze Podawczym pok.nr 2, ul. Kościuszki 26, w godzinach pracy urzędu lub
– drogą elektroniczną na adres: budzet.partycypacyjny@miastomyszkow.pl w formie zeskanowanych oryginalnych dokumentów.

Każda z dzielnic ma do dyspozycji 100 tys. zł. Musi spełnić tylko takie kryteria: wartość zadania nie przekracza 100tys. zł, można je zrealizować w ciągu kalendarzowego roku, zlokalizowane jest na terenie gminnym i znajduje się w zadaniach Gminy.

Zostaw komentarz