Radio Jura Home

Gramy dla Was od 10 lat • Częstochowa 93.8 FM Słuchaj Online Facebook YouTube Twitter

10 tys. zł brutto, wynosi stypendium Marszałka Województwa Śląskiego w dziedzinie kultury. Już można składać wnioski

Facebook Twitter

Do końca marca można składać wnioski o stypendia Marszałka Województwa Śląskiego w dziedzinie kultury w 2021 roku. To informacja dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, czy upowszechnianiem i ochroną dóbr kultury.

fot. TygZam/ Pixabay

Wysokość jednego stypendium wynosi 10 tys. zł brutto. Będzie ono wypłacane w pięciu miesięcznych ratach. Realizacja programu stypendialnego powinna nastąpić w czasie pobierania stypendium, tzn. w ciągu 5 miesięcy. Wnioski stypendialne można złożyć osobiście w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, ale też w siedzibie Biura Zamiejscowego w Częstochowie przy ul. Sobieskiego 7. Stypendia przyznawane są od 2002 roku. Do tej pory wsparcie otrzymało prawie 450 osób.

Wniosek powinien zawierać: informacje o osobie ubiegającej się o stypendium, program stypendialny (opis oraz cel stypendium, plan pracy w okresie realizacji programu stypendialnego) oraz informacje o dorobku (życiorys artystyczny) wraz z dokumentacją. Do wniosku mogą być dołączone rekomendacje.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Departamencie Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, tel. (32) 77 40 211. Wnioski stypendialne należy składać w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, w siedzibie Biur Zamiejscowych w Bielsku-Białej i Częstochowie, przesyłać drogą elektroniczną przy pomocy skrzynki kontaktowej PeUP lub nadsyłać pocztą na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice do 31 marca 2021 roku.

 

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj