StartWiadomość dnia Wiadomości

1 mld 320 mln zł to zaplanowane w projekcie przyszłoroczne wydatki Miasta Częstochowy

O ocenę założeń budżetowych, które przedstawił Radzie Miasta prezydent pytaliśmy częstochowskich radnych.

Zauważa radny Marcin Maranda. Radni dostrzegali i plusy i mankamenty planowanych wydatków. Wśród krytykowanych elementów najczęściej powtarzało się rosnące zadłużenie. Plany większej dbałości o zieleń w mieście znalazły zwolenników jednak nawet wśród opozycji w częstochowskiej radzie.

Dodaje radny PiS Artur Gawroński. Prezentacja budżetu odbyła się podczas ostatniej czwartkowej (16.11.) sesji Rady Miasta. Teraz przed radnymi sesje budżetowe, w czasie których będą zgłaszane i nanoszone poprawki. W dalszej kolejności zapisy przyszłorocznej uchwały będą przedmiotem głosowania.

Zostaw komentarz