Radio Jura Home

MOJE MIASTO MOJE RADIO • Częstochowa 93.8 FM Słuchaj Online Facebook YouTube Twitter

1 marca rozpocznie się rekrutacja do szkół podstawowych w Częstochowie

Facebook Twitter

Ruszyła rekrutacja do częstochowskich przedszkoli. W pierwszym etapie, który potrwa do 25 lutego, rodzice dzieci które już uczęszczają do przedszkoli powinni potwierdzić wolę kontynuacji wychowania przedszkolnego w kolejnym roku szkolnym.

fot. Pixabay

A tymczasem już nie długo rodzice trochę starszych częstochowian będą mogli zgłosić swoje pociechy do klas pierwszych „podstawówek” zamieszkałych w obwodzie danej szkoły, a także spoza obwodu jeśli placówka dysponuje miejscami. Nabór rusza 1 marca i będzie odbywał się z wykorzystaniem systemu elektronicznego:

Częstochowa korzysta z systemu elektronicznego VULCAN, z którego korzysta także wiele innych miast i gmin. Na razie ten system się sprawdza, nie było większych wniosków dotyczących usprawnienia systemu elektronicznej rekrutacji do szkół podstawowych. Nabór do szkół podstawowych będzie odbywał się z wykorzystaniem tegoż systemu elektronicznego. Udostępnienie oferty oraz otwarcie strony internetowej dla rodziców nastąpi 1 marca o godz. 9:00, co oznacza, że do tego czasu nie będzie możliwości logowania się i rejestrowania – trzeba o tym pamiętać. Natomiast zamknięcie systemu – w pierwszym naborze – nastąpi 15 marca o godz. 15:00

– wyjaśnia Włodzimierz Tutaj – rzecznik częstochowskiego magistratu. Co w przypadku, gdy rodzice nie mają dostępu do zalogowania się w systemie elektronicznym?

Jeżeli rodzic nie będzie miał możliwości elektronicznego wypełnienia zgłoszenia wniosku, powinien zgłosić się do szkoły podstawowej w swoim obwodzie. Dalszych informacji udzieli dyrekcja szkoły. Przy wykorzystaniu systemu elektronicznego żadnego znaczenia nie ma kolejność uzupełniania i składania wniosków, pod warunkiem zachowania obowiązujących terminów. System pozwala na kandydowanie równocześnie do trzech oddziałów klas I szkół podstawowych w kolejności zgodnej z preferencją. Na stronie naboru zostaną podane szczegółowe informacje dotyczące zasad rekrutacji, harmonogramu, instrukcji postępowania oraz bieżących spraw związanych z rekrutacją. Dobrze jest zapoznać się z tymi informacjami, które ułatwią poruszanie się w systemie przed dokonaniem ostatecznego wyboru danej szkoły.

Rekrutacja osób niepełnosprawnych do klas pierwszych „podstawówek” przeprowadzana jest w inny sposób:

Rekrutacja dzieci z niepełnosprawnościami posiadającymi orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w oddziałach integracyjnych szkół podstawowych jest przeprowadzana odrębnie, czyli rodzice dzieci z niepełnosprawnościami zgłaszają się bezpośrednio do właściwej placówki integracyjnej lub z oddziałami integracyjnymi, w której będzie prowadzony nabór i tam składają wnioski. Trzeba tutaj dodać, że każda szkoła ma obowiązek zapewnić opiekę dla dzieci ze specjalnymi potrzebami, w tym dla dzieci z niepełnosprawnościami.

Magistrat zapewnia, że kandydaci dostaną się do szkół, które wybrali rodzice:

Ponieważ w Częstochowie szkół jest pod dostatkiem i miejsc w szkołach podstawowych jest pod dostatkiem. Trzeba też dodać, że jeżeli ktoś zgłosi się do szkoły w lipcu, oczywiście także dziecko zostanie do szkoły od września przyjęte, tyle że może być tak, że będzie to szkoła w obwodzie, ponieważ ta szkoła w danym obwodzie ma obowiązek to dziecko przyjąć. Gdyby rodzice tego dziecka chcieli dziecko skierować do innej szkoły, wówczas będzie to zależało od liczby posiadanych wolnych miejsc.

W przypadku braku miejsc liczą się różne kryteria przyjęć:

Można uzyskać np. za to, że rodzeństwo danego kandydata uczęszcza i będzie uczęszczać do szkoły pierwszego wyboru, że kandydat jest zamieszkały w dzielnicy lub na jej obrzeżach tej dzielnicy, w której znajduje się szkoła pierwszego wyboru, że kandydat, którego miejsce pracy jednego z rodziców lub opiekunów prawnych znajduje się w pobliżu szkoły pierwszego wyboru lub też kandydat, którego jeden z rodziców/ opiekunów prawnych jest absolwentem szkoły pierwszego wyboru, wówczas można otrzymać stosowną liczbę punktów.

Więcej informacji nt. rekrutacji znajdziecie na stronie internetowej Urzędu Miasta. Szczegóły przekazują też pracownicy Wydziału Edukacji. Na pytania odpowiadają też dyrektorzy poszczególnych placówek oświatowych w Częstochowie.

 

Zobacz także:

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj

Jak mija dzień? Sprawdź najważniejsze wiadomości z 6 grudnia 2022